logga_ws_se_200svart.jpg

4B SVENSKA

På den här sidan är det meningen att du ska jobba med svenska. Du kommer att få uppdrag av Doktor Robot. Tänk på att vi jobbar i olika genrer.

En sådan här sida kallas "wiki" och det betyder att du kan skriva på den, ändra på det du skrivit och sedan gå tillbaka och titta på hur det såg ut från början.
INSTRUERANDE GENRE (januari-mars 2011)


Vi ska lära oss att skriva i en instruerande genre (instruktion). Du ska hjälpa Doktor Robot att göra en PowerPoint.
instrugenre.GIF

Arbetsplan


Läxa mars
Gör en instruktion om hur man arbetar i PowerPoint. Se på Doktor Robots exempel. Välj en av de här rubrikerna:
1. Lägga in ett foto från internet
2. Göra en rubrik i olika färger
3. Göra så att en bild rör sig
4. Ändra bakgrundsfärg

Tänk på att följa strukturen för instruerande genre. För att göra en bra instruktion behöver du också använda de här orden:
Aktionsprocesser på temaplats
Deltagare
Omständigheter
Nominalgrupper


Läxa januari
MITT LIV (november-december 2010)

Vi ska lära oss att skriva i en återgivande genre, genom att du gör en berättelse om ditt liv. Den berättelsen ska du skriva som en text (på den här wikin) och sedan göra en PowerPoint av.


ArbetsplanBilder.PNG
Arbetsplan


Läxa 30 november